Meer info? Mail ons: info@swph.nl

SWPH Managed services

Grip op digitale infrastructuur

Visie

De visie van Southwood Pinehedge is dat informatie altijd en overal veilig, betrouwbaar en op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk moet zijn. Om een dergelijke omgeving te creëren is meer nodig dan alleen geïmplementeerde hardware of software, ook beleid en strategie zijn hierbij essentieel. Southwood Pinehedge helpt u naast de technologische aspecten ook graag bij het vormen van deze twee belangrijke organisatorische succesfactoren.

Southwood Pinehedge denkt niet vanuit technologie maar vanuit de omgeving, deze is overal anders en heeft altijd specifieke eisen. Graag delen wij onze visie met u in een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden om voor de medewerkers van uw bedrijf een optimale en veilige informatievoorziening te creëren.

Missie

Werkterrein
Southwood Pinehedge is een ICT dienstverlener die het leveren van betrouwbare en veilige diensten als prominent uitgangspunt hanteert. Dit dragen wij uit door het leveren van uiteenlopende ICT diensten met als insteek de optimale balans te vinden tussen veiligheid en functionaliteit.

Bestaansrecht
Southwood Pinehedge is een organisatie die graag wil bijdragen aan een betrouwbare, toekomstvaste, duurzame en veiligere digitale samenleving. Dit geldt voor bedrijven, instellingen en individuen, commercieel en non-profit. Alles wat Southwood Pinehedge voor haar klanten doet heeft deze speerpunten als fundament. Wij helpen klanten bij het inzichtelijk maken van potentiële verbeterpunten en deze waar gewenst om te zetten in een betere ICT dienst met behulp van technische en organisatorische middelen.

Betekenis voor stakeholders
Southwood Pinehedge wil haar klanten helpen bij het realiseren van duurzame, betrouwbare en veilige informatievoorziening optimaal afgestemd op uw organisatie.

Normen, waarden en overtuigingen
De belangrijkste cultuurwaarden van Southwood Pinehedge zijn: Veiligheid, integriteit, innovativiteit, en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze waarden staan centraal in ons handelen.

Intenties en ambities
Southwood Pinehedge wil beschouwd worden als integere, klantgerichte organisatie met als belangrijkste fundament ICT oplossingen te realiseren die uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen.

chess-1215079_1920