Meer info? Mail ons: info@swph.nl

Algemeen

Southwood Pinehedge B.V. (Kamer van Koophandel 68281234 ), hierna te noemen Southwood Pinehedge, verleent u hierbij toegang tot Southwood Pinehedge en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Southwood Pinehedge en derden zijn aangeleverd. Southwood Pinehedge behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Southwood Pinehedge is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Southwood Pinehedge.

Beperkte aansprakelijkheid

De op Southwood Pinehedge aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Southwood Pinehedge.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Southwood Pinehedge onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Southwood Pinehedge. Southwood Pinehedge oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Southwood Pinehedge zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Southwood Pinehedge en haar gebruikers. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Southwood Pinehedge, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.