Meer info? Mail ons: info@swph.nl

Southwood Pinehedge B.V.

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 68281234

Algemeen

 • Southwood Pinehedge respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.
  De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 • Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
 • Bij een bezoek aan onze website worden gegevens bijgehouden van bezoek- en klikgedrag op deze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren.
 • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 • Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).
 • Op onze websites kunnen buttons van Social Media staan, zoals Linkedin en Twitter. Dit Privacy & Cookie Regelement geldt niet voor deze Social Media.
  Het gebruik van Social Media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacy regels van deze Social Media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt.
  Veel Social Media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.
 • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

 • Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@swph.nl.
 • Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
 • Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de door u gevraagde informatie.
 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Toegang tot informatie

 • Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 • Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.